Disciplines

Veelzijdige expertise

Door PFA in te huren beschikt u over een veelzijdige expertise die gaat van Arbo-wet tot verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het ontwikkelen van een adequaat Plan van Aanpak (PvA).

De terreinen waarop PFA werkt zijn onder meer:
Bodemverontreiniging
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie op werkplekken waar het veiligheidsfunctioneren van meerdere onderaannemers op elkaar afgestemd en getoetst moeten worden
Gesprekspartner bij de vormgeving van uw veiligheidsbeleid

Externe veiligheidskundige begeleiding

De wet – denk bijvoorbeeld aan de Arbo-wet - wil dat u aantoonbaar veilig werkt. Ook als het om een ad hoc-project gaat en er dus geen protocollen of anderszins vastgelegde procedures zijn. PFA kan het veiligheidsbeleid voor een dergelijk project invullen en begeleiden.

Website door reclamebureau: Denkers&Doeners