"Wie veiligheid belangrijk vindt,
schakelt de beste adviseur in..."

Vrouwen en kinderen eerst!!!

Met die kreet kon je in vroeger jaren het hele veiligheidbeleid samenvatten. Dat is gelukkig inmiddels wel veranderd. Met wetten, protocollen en gedragsregels

Maar hoe veilig is het bij u?

Weet u welke risico’s uw organisatie loopt? Kent u de voorschriften waar u aan moet voldoen? Weet u hoe u mens en milieu kunt – en vooral ook moet – sparen? Globaal zal het wel duidelijk zijn, maar de finesses, nee, die zult u niet kennen. Toch hoeft dat geen beletsel te zijn om veilig te werken, want u kunt mij inschakelen. Ik heb van veiligheid mijn vak gemaakt.

Veilig werken is ook efficiënt werken

Het is evident dat veilig werken ook efficiënt werken is. Veilig werken vraagt om helder omschreven procedures waarin taken, bescherming en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. PFA ziet erop toe dat de veiligheidsprocedures gevolgd worden. Dat gebeurt door mensen lerend te laten werken, een methode die al lange tijd vruchten afwerpt.

Persoonlijk advies

Persoonlijk advies heeft voor mij een dubbele betekenis. Mijn advies is op uw persoonlijke c.q. zakelijke omstandigheden afgestemd. Anderzijds is mijn advies altijd persoonlijk. U werkt direct met mij samen, zonder tussenkomst van derden. Waar ik werk is ook mijn kantoor, daar ben ik te vinden.

Bel of mail mij voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Ik reken u graag voor hoe de kosten en baten van verantwoord en veilig werken zich tot elkaar verhouden.

Reinier Pijnenburg
Hoger Veiligheidskundige RHVK
Door Hobéon SKO gecertificeerd kerndeskundige

Website door reclamebureau: Denkers&Doeners